Inloggen

Servicevoorwaarden


Overzicht servicevoorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van onze Servicevoorwaarden voor ons “Platform”, dat wil zeggen elke website, applicatie of service die we aanbieden. U moet de volledige Servicevoorwaarden lezen, want dat document (en niet dit overzicht) is onze juridisch bindende overeenkomst. De Servicevoorwaarden bevatten informatie over uw wettelijke rechten en bestrijken gebieden zoals automatische verlenging van abonnementen, beperkingen van aansprakelijkheid, beslechting van geschillen door verplichte arbitrage in plaats van een rechter of jury in een rechtbank, en een vrijstelling van class action.

Uw relatie met Just beat me!

 • Just beat me! – KVK nr. 56609795 geregistreerd, BTW: NL001627411B83 en gevestigd op de Kamperlaan 34, 2012 JA in Haarlem Nederland – organiseert Just beat me!
 • Door ons Platform te gebruiken, gaat u akkoord met onze Servicevoorwaarden. De Servicevoorwaarden zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Just beat me!
 • Als u de regels overtreedt, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen.
 • We brengen kosten in rekening voor bepaalde aspecten van ons Platform, en sommige van deze kosten worden op regelmatige en terugkerende basis in rekening gebracht.

Just beat me! -uitdagingen, -organisatoren en -gebruikers

 • Organisatoren kunnen eigen criteria vaststellen voor hun eigen uitdagingen of evenementen. Hoewel er waarschijnlijk een uitdaging is voor iedereen, is niet elke uitdaging iets voor jou. Als je de juiste uitdaging niet kunt vinden, kun je eenvoudig je eigen uitdaging starten.
 • Organisatoren kunnen kosten in rekening brengen voor het aanmelden.
 • Het gebruik van ons Platform houdt in dat je echte mensen ontmoet en echte dingen doet in de echte wereld, wat soms tot onverwachte situaties kan leiden. We hebben geen controle over wat er in de echte wereld gebeurt, en we zijn er niet verantwoordelijk voor. U moet uw gezond verstand gebruiken wanneer u met anderen omgaat.

Uw inhoud en inhoud van anderen

 • U bent verantwoordelijk voor uw “Inhoud”, dat wil zeggen alle informatie, materiaal of andere inhoud die op ons Platform wordt geplaatst. Uw inhoud moet voldoen aan onze servicevoorwaarden, waaronder het gebruiks- en inhoudsbeleid, het beleid voor uitdagingen en evenementen, de normen voor organisatoren, beperkingen voor gebruikers, betalingsbeleid en de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken. Uw inhoud is ook onderworpen aan ons beleid inzake geschillen over intellectuele eigendom.
 • Wij zijn niet de eigenaar van de inhoud die u plaatst. We vereisen echter wel dat u ons een licentie geeft om deze Inhoud te gebruiken, zodat wij Just beat me! en ons Platform kunnen exploiteren, verbeteren, promoten en beschermen ten behoeve van u en anderen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die gebruikers plaatsen of de berichten die gebruikers verzenden via ons platform. Over het algemeen beoordelen we Inhoud niet voordat deze is geplaatst. Als u inhoud ziet die onze Servicevoorwaarden schendt, kunt u ongepaste inhoud aan ons melden.

Ons platform

 • We doen ons best om ervoor te zorgen dat ons Platform altijd beschikbaar is en werkt, maar we kunnen niet garanderen dat dit zo zal zijn. Soms gaan dingen niet precies zoals gepland. We verontschuldigen ons bij voorbaat voor het eventuele ongemak.
 • We zijn continu bezig met het verbeteren van ons Platform. Dit betekent dat we delen van ons Platform kunnen wijzigen of stopzetten.
 • Door ons Platform te gebruiken, gaat u akkoord met de beperkingen van aansprakelijkheid en vrijgave in onze Servicevoorwaarden. U stemt er ook mee in om eventuele geschillen die u met ons heeft op te lossen op de manier die wordt beschreven in de Servicevoorwaarden. Claims kunnen alleen individueel worden ingediend en niet als onderdeel van een collectieve actie.

Servicevoorwaarden

Onze Servicevoorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten. Om het begrijpelijk te maken, hebben we samenvattingen en tips gegeven. Deze samenvattingen maken geen deel uit van de officiële voorwaarden en het is belangrijk dat u de taal in elke sectie zorgvuldig leest.

 1. Deze overeenkomst

Samenvatting: U stemt ermee in om enkele basisregels te volgen bij het gebruik van Just beat me!’s Platform. Deze regels worden beschreven in deze Servicevoorwaarden, inclusief het gerelateerde beleid en de richtlijnen die hieronder worden besproken. Wij kunnen deze regels wijzigen.

1.1 De Overeenkomst. Met Just beat me! kunnen jij en andere gebruikers uitdagingen organiseren of bijwonen. De termen “Just beat me!”, “wij”, “ons” en “onze” omvatten Just beat me! alszijnde het bedrijf Just beat me! – KVK nr. 56609795 geregistreerd, BTW: NL001627411B83 en gevestigd op de Kamperlaan 34, 2012 JA in Haarlem Nederland. We gebruiken de termen “u” en “uw” om elke persoon aan te duiden die ons Platform gebruikt, en elke organisatie of persoon die het Platform namens een organisatie gebruikt. We gebruiken het woord ‘Platform’ voor elke website, applicatie of service die wordt aangeboden door Just beat me!, inclusief inhoud die we aanbieden en elektronische communicatie die we verzenden. Wij bieden u ons Platform aan onder deze Servicevoorwaarden. We gebruiken de termen “Servicevoorwaarden” en “Overeenkomst” door elkaar om dit document samen met ons “Gebruiks- en Inhoudsbeleid”, “Uitdagings- en Evenementenbeleid”, “Organisatorsnormen”, “Gebruikersbeperkingen”, “Betalingsbeleid” en “Richtlijnen voor het gebruik van Just beat me!-handelsmerken” die via onze Help-pagina te vinden zijn aan te duiden. Uw gebruik van het Platform betekent dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst. Als u het Platform voor een organisatie gebruikt, gaat u namens die organisatie akkoord met deze Overeenkomst en verklaart u dat u bevoegd bent om die organisatie te binden aan de voorwaarden in deze Overeenkomst. Als u niet instemt of niet kunt instemmen met deze Overeenkomst, gebruik ons ​​Platform dan niet.

Tip: We hebben samenvattingen en tips toegevoegd om een ​​overzicht te geven van enkele juridische concepten en om veelgestelde vragen te beantwoorden, maar de tekst van deze samenvattingen en tips zijn alleen voor uw gemak en hebben geen juridisch effect.

Tip: Deze Servicevoorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en Just beat me! en niet tussen jou en een ander gebruiker.

1.2 Herzieningen van deze Overeenkomst. We kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de meest recente versie te publiceren en de datum bovenaan deze pagina te herzien. Als we een materiële wijziging aanbrengen in deze Overeenkomst, zullen we u een aanvullende kennisgeving sturen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een prominente kennisgeving op ons Platform weer te geven. Door het Platform te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene Overeenkomst. Als u de herziene Overeenkomst niet wilt accepteren, kunt u uw account sluiten.

 1. Uw account

Samenvatting: U moet minimaal 18 jaar oud zijn om ons Platform te gebruiken. Organisatoren beheren de inhoud van hun uitdagingen. We kunnen echter op elk moment alle inhoud die u plaatst verwijderen of uw account beëindigen.

2.1 Geschiktheid. Ons Platform is beschikbaar voor iedereen die minimaal 18 jaar oud is. U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent. Aanvullende geschiktheidsvereisten kunnen worden ingesteld door elke gebruiker die de mogelijkheid heeft om een uitdaging te modereren of te beheren. De deelnamevereisten voor een uitdaging kunnen worden ingesteld door de organisatoren van die uitdaging.

2.2 Wijziging, opschorting en beëindiging van uw account. We kunnen uw account of toegang tot het Platform wijzigen, opschorten of beëindigen als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u deze Overeenkomst hebt geschonden, inclusief een van de beleidsregels of richtlijnen die deel uitmaken van deze Overeenkomst, dat het in de belang van alle leden, of om ons merk of platform te beschermen. Wanneer dit gebeurt, zullen we u op de hoogte stellen van de redenen voor de wijziging, opschorting of beëindiging. We kunnen ook accounts verwijderen van gebruikers die voor een langere periode inactief zijn. Stuur een e-mail naar contact@justbeatme.com als u van mening bent dat de wijziging, opschorting of beëindiging ten onrechte heeft plaatsgevonden.

Een gebruiker die de mogelijkheid heeft om een ​​bepaald gedeelte van ons Platform te modereren of te beheren, heeft ook de mogelijkheid om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot dat gedeelte van het Platform te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

2.3 Accountgegevens en beveiliging. Wanneer u zich registreert, verstrekt u ons enkele basisgegevens, waaronder een e-mailadres en een wachtwoord. Houd uw e-mailadres en andere accountgegevens actueel en nauwkeurig. U stemt er ook mee in om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te handhaven (anders moeten we uw account mogelijk uitschakelen). We raden u ten zeerste aan om een ​​sterk en uniek wachtwoord te kiezen dat niet wordt gedeeld met een ander account of online service en andere gezonde wachtwoordbeveiligingsgewoonten te gebruiken om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen. Alleen u bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt als u die beveiliging en vertrouwelijkheid niet in acht neemt, bijvoorbeeld door uw accountgegevens met anderen te delen. Als iemand uw wachtwoord gebruikt of toegang heeft tot uw account zonder uw toestemming, stuur ons dan een e-mail op contact@justbeatme.com.

2.4 Licentie voor het Just beat me!-platform en -services. Afhankelijk van uw naleving van deze Overeenkomst, verleent Just beat me! u een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten en functies die wij u ter beschikking stellen.

 1. Vergoedingen, betalingen en aanbiedingen

Samenvatting: We brengen kosten in rekening voor bepaalde functies op ons Platform. Sommige organisatoren brengen geld in rekening voor deelname aan een uitdaging of evenement.

3.1 Vergoedingen die door Just beat me! in rekening worden gebracht. Het gebruik van sommige functies op ons Platform is gratis en voor andere functies, zoals het ontvangen van aanmeldingskosten, voor het deelnemen aan uw uitdaging, vragen wij een vergoeding in de vorm van een percentage. We kunnen in de toekomst een nieuwe vergoeding invoeren of een bestaande vergoeding wijzigen voor bepaalde huidige of toekomstige functies van ons Platform. Als we een nieuwe of gewijzigde vergoeding invoeren, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door wijzigingen op ons Platform te plaatsen of u een e-mail te sturen. U stemt ermee in deze vergoedingen en eventuele bijbehorende belastingen te betalen voor uw gebruik van de toepasselijke service. Tenzij anders vermeld, zijn alle kosten en alle transacties in Euro’s.

3.2 Vergoedingen die door organisatoren in rekening worden gebracht. Organisatoren kunnen vergoedingen vragen met betrekking tot bepaalde delen van het Platform, zoals aanmeldingskosten, kosten voor extra services of een eenmalige vergoeding voor deelname aan een uitdaging. We behouden ons het recht voor om, indien van toepassing, restituties te starten van vergoedingen die aan organisatoren zijn betaald, zelfs in het geval van vergoedingen die zijn betaald via een externe betalingsdienst. Terugbetalingen die we initiëren, indien van toepassing, vallen onder ons betalingsbeleid. Organisatoren kunnen ook hun eigen restitutiebeleid hebben, zolang dit in overeenstemming is met en de mogelijkheid voor gebruikers om restituties te ontvangen op grond van ons betalingsbeleid niet beperkt. Betalingen via het Platform aan organisatoren worden via een externe betalingsdienstaanbieder gedaan en komen eerst op rekening van Just beat me! alvorens het overgemaakt wordt naar de opgegeven uitbetalingsmethode van de organisator.

Tip: u moet uw gezond verstand gebruiken om te beslissen of u een betaling aan een organisator doet. We kunnen niet garanderen dat organisatoren betalingen gebruiken zoals ze beloven of zoals je verwacht. Je moet het restitutiebeleid van de uitdaging controleren voordat je betalingen doet aan een organisator.

3.3 Betalingen aan Just beat me!. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het op tijd betalen van kosten aan Just beat me! via de door ons goedgekeurde betalingsmethoden. Je mag alleen kosten aan Just beat me! betalen met een geldige betaalmethode die voor ons acceptabel is, zoals wordt gespecificeerd via het Platform. Als we uw account beëindigen, opschorten of verwijderen in verband met schending van deze Overeenkomst, zijn we niet verplicht om eventuele betaalde kosten aan Just beat me! terug te betalen.

3.4 Uitbetalingen door Just beat me!. Organisatoren die inkomsten ontvangen door kosten in rekening brengen voor het deelnemen aan een uitdaging, krijgen deze inkomsten via Just beat me! uitbetaald. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het opgeven van een uitbetalingsmethode op de ‘Inkomsten’ pagina. Je kan de ‘Inkomsten’ pagina alleen zien wanneer uw gebruikersrol die van ‘Eigenaar’ is. Het is alleen mogelijk de inkomsten van Just beat me! te ontvangen met een geldige uitbetalingsmethode die voor ons acceptabel is, zoals gespecificeerd via het Platform. Als we uw account beëindigen, opschorten of verwijderen in verband met schending van deze Overeenkomst, zijn we niet verplicht om eventuele inkomsten uit te betalen.

U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om de uitbetalingsmethode te gebruiken die u via het Platform geselecteerd en opgegeven heeft. U machtigt ons (en onze aangewezen externe betalingsverwerkers) om via uw aangewezen uitbetalingsmethode het totale bedrag van alle inkomsten die Just beat me! aan u verschuldigd is – minus de verschuldigde vergoeding aan Just beat me!, eventuele toepasselijke belastingen en andere heffingen – uit te laten betalen. Als de uitbetalingsmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is voor ons, kan uw uitbetaling worden opgeschort of geannuleerd. We behouden ons het recht voor om een ​​uitbetaling aan te passen, of onze betalingsverwerkers te instrueren om aanpassingen aan te brengen in een uitbetaling die al is aangevraagd of ontvangen, om fouten of vergissingen te corrigeren, of om terugbetalingen te doen, in overeenstemming met ons betalingsbeleid.

3.5 Externe betalingsverwerkers. Een organisator die het Platform gebruikt om betalingen van andere gebruikers te accepteren, moet voldoen aan de algemene voorwaarden van de externe aanbieder van de toepasselijke betalingsdienst die wordt gebruikt om de betaling te ontvangen. Just beat me! biedt deze betalingsdiensten niet aan, is geen partij bij uw overeenkomst met de betreffende derde partij en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw gebruik van die derde partij betalingsdiensten.

 1. Uw inhoud en privacy

Samenvatting: u bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op ons platform plaatst of naar ons verzendt. U geeft ons een licentie om deze Inhoud te gebruiken om Just beat me! en ons Platform te beheren, verbeteren, promoten en beschermen. In ons “Privacybeleid” wordt uitgelegd hoe we informatie die u over uzelf verstrekt en met u in verband kan worden gebracht verzamelen en gebruiken, en de beperkte manieren waarop we deze informatie kunnen delen.

4.1 Uw inhoud. U bent verantwoordelijk voor de Content die u op het Platform plaatst of anderszins aan Just beat me! verstrekt. We gebruiken het woord “Inhoud” om de informatie, het materiaal en alle andere inhoud aan te duiden die u op het Platform plaatst of op een andere manier naar ons verzendt.

Voorbeelden van uw inhoud zijn:

 • Het materiaal dat organisatoren en gebruikers doorgaans op het Platform plaatsen, zoals informatie over de uitdagingen, opmerkingen en foto’s;
 • Alle feedback, suggesties en andere communicatie die u naar Just beat me! stuurt.

Door verantwoordelijk te zijn voor uw Inhoud, gaat u er onder andere akkoord mee dat:

 • U beschikt over alle benodigde machtigingen, rechten en licenties (inclusief onder auteursrechten, handelsmerken, contractrechten, privacyrechten of publiciteitsrechten) om de Inhoud aan het Platform en aan Just beat me! te verstrekken;
 • Uw Inhoud bevat geen persoonlijke, privé- of vertrouwelijke informatie van anderen; en
 • Uw inhoud schendt op geen enkele andere manier de rechten van een persoon of entiteit.
 • U stemt er ook mee in dat u en uw Inhoud voldoen aan deze Overeenkomst, inclusief ons “Gebruiks- en Inhoudsbeleid”, “Uitdagings- en Evenementenbeleid”, “Organisatorsnormen”, “Gebruikersbeperkingen”, “Betalingsbeleid”, “Richtlijnen voor het gebruik van Just beat me!-handelsmerken” en “Intellectuele Eigendomsinbreuk”.
 • U gaat er ook mee akkoord dat we de metadata die aan uw Inhoud zijn gekoppeld, kunnen verwijderen.

Tip: Zoekmachines kunnen openbare delen van het Platform zien. Uw inhoud binnen deze gebieden, zoals de titel, de beschrijving en de locatie die u opgeeft tijdens de registratie van een uitdaging, kan in zoekresultaten worden weergegeven. U kunt aanvullende informatie vinden in onze veelgestelde vragen over de zichtbaarheid van zoekmachines.

4.2 Uw contentlicentie aan ons. We claimen geen eigendom van uw inhoud. Om ons echter in staat te stellen Just beat me! en ons Platform te exploiteren, verbeteren, promoten, beschermen, en om ervoor te zorgen dat we geen rechten schenden die u op uw Inhoud hebt, verleent u hierbij Just beat me! een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrij, sublicentieerbaar, overdraagbaar recht en licentie (inclusief een verklaring van afstand van morele rechten) om uw inhoud te gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, publiceren, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, distribueren en maken van afgeleide werken commercialiseren en exploiteren van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten die u in uw inhoud hebt. Met deze licentie kan uw Inhoud op het Platform blijven, zelfs nadat u niet langer gebruiker bent van een Just beat me!-uitdaging of van het Platform.

Tip: deze licentie geeft ons geen eigendom van uw inhoud. Het geeft ons en gebruikers eenvoudigweg het recht om het te gebruiken op- of gerelateerd aan het Platform. Deze licentie blijft bestaan, zelfs als u uw account sluit, omdat dit voor ons noodzakelijk is om het Platform te bedienen.

4.3 Privacy. Just beat me! verzamelt registratie- en andere informatie over u via ons Platform. Raadpleeg ons “Privacybeleid” en “Cookiebeleid” voor details over hoe we deze informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit beleid is niet van toepassing op het gebruik van informatie die u aan derden verstrekt, zoals aan organisatoren en andere gebruikers van het Just beat me! Platform.

Tip: Just beat me! heeft geen controle over hoe andere gebruikers de informatie die u aan hen verstrekt kunnen gebruiken, dus u moet uw gezond verstand en gezond verstand gebruiken bij het delen van informatie met anderen op ons Platform.

 1. Uw gebruik van ons platform

Samenvatting: we vereisen dat u ons Beleid en onze Richtlijnen volgt bij het gebruik van ons platform. Deze is te vinden via de ‘Help’ pagina. We zijn niet verantwoordelijk voor Inhoud die iemand op ons Platform plaatst.

5.1 Ons beleid, onze richtlijnen en toepasselijke wetten. Wanneer u ons Platform gebruikt, eisen we dat u zich houdt aan het “Gebruiks- en Inhoudsbeleid”, “Uitdagings- en Evenementenbeleid”, “Organisatorsnormen”, “Gebruikersbeperkingen”, “Betalingsbeleid” en “Richtlijnen voor Just beat me!-handelsmerken”. U stemt er ook mee in alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven en de rechten van derden niet te schenden of te schenden.

Bovendien kan uw toegang tot en gebruik van sommige gebieden of functies van het Platform onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, beleidsregels, standaarden of richtlijnen (“Aanvullende voorwaarden”). Mogelijk moet u deze Aanvullende voorwaarden accepteren voordat u toegang krijgt tot deze Platformgebieden en -functies. Als er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, zijn die Aanvullende voorwaarden van toepassing op uw toegang tot en gebruik van dat Platformgebied of die functie, tenzij anders aangegeven in de Aanvullende voorwaarden.

Wanneer het Platform diensten van derden gebruikt om bepaalde functies en diensten aan onze gebruikers te leveren, kan van onze gebruikers worden verlangd dat ze voldoen aan de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op deze functies en diensten. Sommige delen van ons Platform beschikken bijvoorbeeld over kaartservices die worden geleverd door Google Maps en Google Earth. Wanneer u deze kaartservices op het Platform gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth.

Als u zich hier niet aan houdt, kunnen we naar eigen goeddunken uw account of toegang tot het Platform wijzigen, opschorten of beëindigen, en zullen we u de redenen voor de wijziging, opschorting of beëindiging verstrekken. Stuur een e-mail naar contact@justbeatme.com als u van mening bent dat de wijziging, opschorting of beëindiging ten onrechte heeft plaatsgevonden.

5.2 Inhoud van anderen. Just beat me! heeft geen controle over de inhoud van andere gebruikers. Wanneer we ons bewust worden van ongepaste inhoud op ons platform, behouden we ons het recht voor om de inhoud van andere gebruikers te onderzoeken en passende maatregelen te nemen, maar we zijn niet verplicht om toezicht te houden op, noch nemen we verantwoordelijkheid voor, de inhoud van andere gebruikers.

5.3 Interacties met anderen. Just beat me! is geen partij bij offline afspraken die via ons Platform worden gemaakt. Just beat me! voert geen antecedentenonderzoek uit bij gebruikers en doet geen poging om de waarheid of juistheid van verklaringen van gebruikers te verifiëren. Just beat me! geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gedrag of de inhoud van gebruikers of hun interacties met u.

Tip: Gebruik uw gezond verstand en gezond verstand bij het gebruik van ons Platform en de interactie met andere gebruikers, zowel op ons Platform als bij Just beat me!-uitdagingen. Als u zich zorgen maakt over andere gebruikers, kunt u dit melden via contact@justbeatme.com.

5.4 Verboden gebruik van het platform. Ons Platform bevat eigendoms- en vertrouwelijke informatie en wordt beschermd door intellectuele eigendom en andere wetten. Tenzij we dit uitdrukkelijk toestaan ​​via deze Overeenkomst, stemt u ermee in dat u niet, direct of indirect (a) het Platform zult gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, publiceren, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, distribueren of afgeleide werken zult maken. , of een deel van het Platform; (b) de eigendomsvermeldingen op het Platform verwijderen of wijzigen; (c) reverse-engineering, demontage, decompilatie of poging om de broncode of structuur, volgorde en organisatie van het Platform te ontdekken; en (d) het Platform verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen. U stemt er ook mee in dat u het Platform niet zult gebruiken om (i) persoonlijke gegevens van anderen te vragen of te verzamelen, behalve indien nodig voor het beheer van of deelname aan een uitdaging of evenement of (ii) gevoelige persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd of behandeld als zodanig onder toepasselijke wetgeving (inclusief, slechts bij wijze van voorbeeld, gezondheidsinformatie en burgerservicenummers en andere overheidsidentificaties).

5.5 Platformveiligheid en beveiliging. U stemt ermee in dat u niet, direct of indirect, (a) gegevens van het Platform haalt voor een commercieel doel dat niet is toegestaan ​​door deze Servicevoorwaarden, hetzij door gebruik te maken van een geautomatiseerd systeem of software, en ongeacht of deze wordt beheerd door een derde partij of anders (“screen scraping”, “data scraping” of “web scraping”); (b) deel te nemen aan een activiteit die het Platform of zijn systemen verstoort of verstoort, die is ontworpen om het Platform of zijn systemen te verstoren of te verstoren.

U stemt ermee in om persoonlijke gegevens die via het Platform zijn verzameld, te gebruiken, te bewaren en anderszins te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, regels en voorschriften en uitsluitend voor het beheer van en deelname aan Just beat me!-uitdagingen. U stemt er zonder beperking mee in om personen op de hoogte te stellen van uw verwerking van hun persoonlijke gegevens, om de nodige toestemmingen te verkrijgen en om te reageren op verzoeken van personen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U stemt er ook mee in om dergelijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verwerking. U moet dergelijke persoonlijke gegevens verwijderen zodra het niet langer strikt noodzakelijk is voor het beheer van een Just beat me!-uitdaging of onmiddellijk na een verzoek van Just beat me! en u zult onmiddellijk verklaren dat ze worden verwijderd.

5.6 Platformwijzigingen. We werken er hard aan om ons Platform continu te verbeteren. Dit betekent dat we delen of al ons Platform kunnen wijzigen of stopzetten met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

5.7 Sites en diensten van derden. Het Platform bevat links naar sites van derden en is geïntegreerd met verschillende diensten, applicaties en sites van derden die hun inhoud en producten aan u beschikbaar kunnen stellen. We hebben geen controle over deze derden en zijn niet verantwoordelijk voor die sites of diensten of hun inhoud of producten. Deze derde partijen kunnen hun eigen voorwaarden en beleid hebben, en uw gebruik ervan zal worden beheerst door die voorwaarden en beleid. U hebt geen licentie om het intellectuele eigendom van derden te gebruiken louter door uw toegang tot ons Platform.

 1. Vrijgeven

Samenvatting: Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in ons niet verantwoordelijk te houden voor iets dat gebeurt met betrekking tot transacties met derden, interacties met gebruikers of in verband met een Just beat me!-uitdaging of Just beat me!-evenement. Je stemt er ook mee in om organisatoren niet verantwoordelijk te houden voor hun nalatigheid in verband met hun Inhoud of een Just beat me!-uitdaging.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, werknemers, consultants, moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, sponsors en andere externe partners (“Just beat me!-partijen”) te ontheffen van claims, eisen en schade (directe en gevolgschade) (“Claims”), die voortkomen uit of in enig opzicht verband houden met een transactie met een derde partij, uw interacties met andere gebruikers, of in verband met een Just beat me!-uitdaging of een Just beat me!-evenement . U stemt er ook mee in, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, organisatoren vrij te stellen van claims op basis van nalatigheid van een organisator die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met hun inhoud, een Just beat me!-uitdaging of een Just beat me!-evenement. De wet in sommige landen staat de vrijgave niet toe, dus deze limieten zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Je erkent dat sommige Just beat me!-uitdagingen inherente gevaren met zich meebrengen, zoals het risico op ziekte, lichamelijk letsel of overlijden. Door deel te nemen aan deze evenementen, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u er vrijwillig voor heeft gekozen om deze risico’s te nemen.

 1. Schadeloosstelling

Samenvatting: Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in ons te vergoeden als we worden aangeklaagd in verband met uw gebruik van ons Platform.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in alle Just beat me!-partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw schendingen van deze overeenkomst, (b) uw gebruik , misbruik of misbruik van ons platform, (c) uw inhoud, (d) uw schending van een wet, statuut, verordening of regelgeving of de rechten van een derde partij, of (e) uw deelname aan of gedrag in een Just beat me!-uitdaging of een Just beat me!-evenement dat deze Overeenkomst schendt. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims van derden, samen te werken met alle Just beat me!-partijen bij het verdedigen van dergelijke claims en alle vergoedingen, kosten en uitgaven te betalen die verband houden met het verdedigen van dergelijke claims (inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria). U stemt ermee in om geen enkele claim af te handelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Samenvatting: Ons Platform wordt aan u geleverd “zoals het is” en we geven geen enkele garantie met betrekking tot ons Platform. Onze aansprakelijkheid in verband met het Platform is beperkt tot de vergoedingen die u aan ons hebt betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de claim.

8.1 Garantiedisclaimer. Ons Platform wordt aan u geleverd “zoals het is” en op een “zoals beschikbaar” basis. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot wettelijke garanties en de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We wijzen ook alle garanties af met betrekking tot (a) de betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en prestaties van ons Platform, (b) alle informatie, advies, diensten of goederen die zijn verkregen via of geadverteerd op ons Platform of door ons, evenals voor enige informatie of advies ontvangen via links naar andere websites of bronnen die via ons platform worden verstrekt, (c) de resultaten die kunnen worden verkregen van het platform, en (d) de correctie van eventuele fouten in het platform, (e) materiaal of gegevens verkregen door het gebruik van ons Platform, en (f) omgang met of als gevolg van de aanwezigheid van marketingpartners of andere derde partijen op of gelokaliseerd via ons Platform. Mogelijk hebt u volgens de wet aanvullende rechten. U stemt ermee in dat de duur van dergelijke aanvullende rechten beperkt wordt tot de volledige omvang die door een dergelijke wet is toegestaan.

8.2 Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat Just beat me!-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik , gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Just beat me!-partijen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) die voortvloeit uit of in verband staat met (a) ons Platform of deze Overeenkomst of het onvermogen om ons Platform te gebruiken (hoe ook ontstaan, inclusief onze nalatigheid), (b) verklaringen of gedrag van of transacties met een gebruiker of derde partij op het Platform, (c) uw gebruik van ons Platform of vervoer van of naar Just beat me!-uitdagingen of -evenementen, deelname aan Just beat me!-uitdagingen of -evenementen, deelname aan of uitsluiting van Just beat me!-uitdagingen of Just beat me!-evenementen en de acties van u of anderen op Just beat me!-uitdagingen of -evenementen, of (d) enige andere kwestie met betrekking tot het Platform. Onze aansprakelijkheid jegens u of derden is onder welke omstandigheid dan ook beperkt tot het bedrag aan vergoedingen, indien van toepassing, dat u aan ons hebt betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid. De hierboven in dit artikel 8 uiteengezette beperkingen zullen de aansprakelijkheid voor onze grove nalatigheid, fraude of opzettelijk, kwaadwillig of roekeloos wangedrag niet beperken of uitsluiten. Sommige wetten staan ​​de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toe, dus deze limieten zijn mogelijk niet op u van toepassing. Als een gebruiker uit de EU, heeft u rechtsmiddelen als wij u schade berokkenen door schending of niet-nakoming van onze wettelijke verplichtingen, of door onze nalatigheid en deze voorwaarden hebben geen invloed op die wettelijke rechtsmiddelen.

 1. Geschillenbeslechting

Samenvatting: Als je een geschil hebt met Just beat me!, ga je ermee akkoord om eerst te proberen dit rechtstreeks met ons op te lossen. Als we er niet uit kunnen komen, met beperkte uitzonderingen, moet u een geschil met ons voorleggen aan een neutrale arbiter in plaats van de claim voor de rechtbank te brengen. Claims kunnen alleen individueel worden ingediend en niet als onderdeel van een collectieve actie. Gebruikers die in de Europese Unie zijn gevestigd, kunnen aanvullende of andere rechten hebben, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. Just beat me! is niet verplicht om betrokken te raken bij eventuele geschillen die je hebt met andere gebruikers, hoewel we kunnen proberen een oplossing te vergemakkelijken.

9.1 Informele resolutie. Voordat u een claim indient, stemmen u en Just beat me! ermee in om te proberen eventuele geschillen op te lossen door middel van discussies te goeder trouw. We gebruiken de term ‘claim’ in deze sectie 9 om elk geschil, claim of controverse aan te duiden die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van ons platform of deze overeenkomst, inclusief uw deelname aan Just beat me!-uitdagingen of -evenementen. U of Just beat me! kunnen dit proces starten door een schriftelijke kennisgeving te sturen volgens paragraaf 11.2 waarin het geschil en uw voorgestelde oplossing worden beschreven. In het geval dat we het probleem niet binnen 30 werkdagen na ontvangst van de eerste kennisgeving kunnen oplossen, kunnen u of Just beat me! een claim indienen in overeenstemming met deze sectie 9. Gebruikers die gevestigd zijn in de Europese Unie kunnen aanvullende of andere rechten hebben, zoals bepaald door toepasselijk recht.

9.2 Arbitrageovereenkomst. De in deze paragraaf 9.2 beschreven arbitrageprocedures zijn van toepassing op alle gebruikers, met uitzondering van gebruikers die in de Europese Unie zijn gevestigd. Paragraaf 9.6 beschrijft de procedures voor geschillenbeslechting die van toepassing zijn op gebruikers die gevestigd zijn in de Europese Unie.

 • Verplichte arbitrage. Behalve zoals uiteengezet in Paragraaf 9.3, stemt u ermee in om een ​​claim in te dienen bij een kantoor dat is gespecialiceerd in mediation in Nederland voor definitieve en bindende arbitrage. Bij arbitrage zijn bepaalde rechten die u of wij in de rechtbank zouden hebben mogelijk niet beschikbaar, zoals ontdekking of beroep. Jij en Just beat me! doen allebei uitdrukkelijk afstand van elk recht om door een rechter in een rechtbank te worden berecht. Deze overeenkomst tot arbitrage is van toepassing ongeacht of de claim ontstaat tijdens of na beëindiging van deze overeenkomst of uw relatie met Just beat me!.
 • Arbitragetijd voor indiening. Elke aan arbitrage onderworpen vordering moet worden ingediend binnen één jaar na de datum waarop de partij die de vordering indient voor het eerst op de hoogte is of zou moeten zijn van de handeling, het verzuim of het verzuim dat aanleiding geeft tot de vordering, of de kortste termijn die is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.
 • Arbitrageprocedures. Elke partij kan arbitrage starten door een schriftelijke aanvraag voor arbitrage in te dienen bij een kantoor dat is gespecialiceerd in mediation in Nederland, met een kopie aan de andere partij volgens de kennisgevingsprocedures in sectie 11.2. De arbitrage van de mediator zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels en -procedures en alle andere toepasselijke regels die van kracht zijn op het moment dat er om arbitrage wordt verzocht. Alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden in Nederland. De partijen zullen met de mediator en elkaar samenwerken bij het plannen van de arbitrageprocedure en bij het selecteren van één arbiter. De arbiter zal deze Overeenkomst volgen. Een oordeel over de uitspraak van een dergelijke arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.

9.3 Uitzonderingen. Jij of Just beat me! kunnen claims indienen, als ze daarvoor in aanmerking komen, bij het kantongercht in Nederland. U of Just beat me! kunnen indien nodig een gerechtelijk bevel vragen aan een bevoegde rechtbank in Nederland om de intellectuele eigendomsrechten van u of Just beat me! te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Just beat me! kan actie ondernemen bij de rechtbank of arbitrage om vergoedingen te innen of schadevergoeding te vorderen voor, of om een ​​gerechtelijk bevel te vragen met betrekking tot, Platformactiviteiten of ongeoorloofd gebruik van ons Platform of intellectueel eigendom. Niets in deze Sectie 9 doet afbreuk aan het recht van Just beat me! om uw account of toegang tot ons Platform onder Sectie 2.2 te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

9.4 Arbitrage weigeren. U kunt weigeren geschillen via arbitrage op te lossen door ons een e-mail te sturen op contact@justbeatme.com binnen 30 dagen vanaf de datum waarop u voor het eerst akkoord gaat met deze Overeenkomst. Uw e-mail moet uw volledige naam, woonadres, het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw Just beat me!-account en een duidelijke verklaring bevatten dat u zich wilt afmelden voor arbitrage. Als u zich afmeldt volgens dit proces, is sectie 9.2 van deze Overeenkomst niet op u van toepassing. Deze zogenaamde ‘opt-out’ heeft geen invloed op andere secties van deze Overeenkomst, zoals secties 9.3 (Uitzonderingen), 9.5 (Vrijstelling van collectieve vorderingen) en 11.5 (Toepasselijk recht).

9.5 Vrijstelling van collectieve vorderingen. U stemt ermee in geschillen met Just beat me! op individuele basis op te lossen. U stemt ermee in geen claim in te dienen als eiser of als lid van een collectieve of representatieve vordering. U doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om deel te nemen aan collectieve acties, collectieve arbitrages en consolidatie met andere arbitrages.

9.6 Als gebruiker gevestigd in de Europese Unie, zijn de bepalingen van de wet van het land waar u woont van toepassing. Niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan uw rechten als consument om te vertrouwen op de dwingende bepalingen van de lokale wetgeving. De Europese Commissie voorziet in een online platform voor geschillenbeslechting.

 1. Intellectuele eigendom

Samenvatting: Als u het handelsmerk van Just beat me! gebruikt, moet u onze richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken volgen. Maak ook geen inbreuk op iemands intellectuele eigendom. Als u denkt dat uw intellectuele eigendom ergens op het Just beat me!-platform wordt geschonden, volg dan de procedures in ons “Beleid inzake geschillen over intellectuele eigendom”.

10.1 Intellectueel eigendom van Just beat me!. De handelsmerken, logo’s, servicemerken en servicenamen van Just beat me! zijn het intellectuele eigendom van Just beat me!. In onze “Richtlijnen voor het gebruik van Just beat me!-handelsmerken” wordt uitgelegd hoe u ze wel en niet mag gebruiken. Ons Platform, inclusief ons materiaal op het Platform, is ook het intellectuele eigendom van ons of onze licentiegevers. Behalve zoals beschreven in de “Richtlijnen voor het gebruik van Just beat me!-handelsmerken”, stemt u ermee in ons intellectuele eigendom niet te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10.2 Intellectuele eigendom van anderen. Just beat me! respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we verwachten dat onze gebruikers hetzelfde doen. We kunnen, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, materiaal verwijderen of de toegang uitschakelen tot materiaal waarvan we denken dat het inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We kunnen ook de toegang tot ons Platform beperken of beëindigen voor diegenen waarvan we denken dat ze herhaaldelijk inbreuk maken. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, raadpleeg dan ons “Beleid inzake geschillen over intellectuele eigendom”.

 1. Algemene voorwaarden

Samenvatting: Deze sectie bevat termen die we hebben toegevoegd voor diverse doeleinden. Blijf dit gedeelte aandachtig lezen.

11.1 Vertaling. Deze overeenkomst is in het Nederlands opgesteld. Als er enige inconsistentie is tussen de Nederlandse versie en een vertaalde versie, heeft de Nederlandse versie de overhand.

11.2 Kennisgevingen. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk vereist door de wet, zal elke kennisgeving aan ons worden gedaan per aangetekende post naar Just beat me!, Kamperlaan 34, 2012 JA in Haarlem Nederland, of door e-mail naar contact@justbeatme.com. Elke kennisgeving aan u wordt gedaan op het meest recente e-mailadres in uw account.

11.3 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief het “Gebruiks- en Inhoudsbeleid”, “Uitdagings- en Evenementenbeleid”, “Organisatorsnormen”, “Gebruikersbeperkingen”, “Betalingsbeleid”, “Richtlijnen voor het gebruik van Just beat me!-handelsmerken” en “Intellectuele Eigendomsinbreuk”, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Just beat me! en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Just beat me!.

11.4 Geen Agentschap. Er wordt geen enkele relatie tussen u en Just beat me! gecreëerd door deze Overeenkomst. Een gebruiker van het Just beat me! Platform is geen vertegenwoordiger of agent van Just beat me! en mag geen overeenkomst aangaan namens Just beat me!.

11.5 Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen, behalve zoals in Sectie 9 is bepaald.

11.6 Toewijzing. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just beat me!, is deze Overeenkomst door u niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar. De Overeenkomst kan door ons worden toegewezen of overgedragen aan een dochteronderneming, of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie, verkoop van alle (of vrijwel alle) activa van Just beat me!, of een vergelijkbare transactie.

11.7 Geen verklaring van afstand. Het nalaten om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen door een partij, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling en doet geen afstand van enig recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken.

11.8 Ontslag. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen u en Just beat me! overeen dat de rechtbank de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling moet trachten uit te voeren en dat de andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

11.9 Dank u voor het lezen van onze Servicevoorwaarden.

11.10 Beëindiging. Als wij uw account of toegang tot ons Platform beëindigen, wordt deze Overeenkomst beëindigd met betrekking tot het lidmaatschapsaccount dat is beëindigd, op voorwaarde dat de bepalingen die in Sectie 11.11 worden vermeld, van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.

11.11 Van kracht blijven: Secties 3 (Vergoedingen, betalingen en aanbiedingen), 4.2 (Uw contentlicentie aan ons), 4.3 (Privacy), 6 (Vrijgave), 7 (Schadeloosstelling), 8 (Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid), 9 (Geschillenbeslechting), en 11 (Algemene voorwaarden) van deze Overeenkomst, en alle andere bepalingen die nodig zijn om uitvoering te geven aan deze bepalingen, blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

11.12 Titels. De titels van de secties in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. De informatie in het gedeelte ‘Overzicht van de servicevoorwaarden’ en in de gedeelten ‘Tips’ en ‘Samenvatting’ is ook alleen voor het gemak en heeft geen juridische of contractuele werking.

11.13 Overtredingen. Meld eventuele schendingen van deze Overeenkomst door een gebruiker of derde partij door een e-mail te sturen naar contact@justbeatme.com.