Inloggen

Privacyverklaring


Ingangsdatum: 1 januari 2022

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe Just beat me! informatie over u verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. De termen “Just beat me!”, “wij”, “ons” en “onze” omvatten Just beat me! als onderneming. We gebruiken de termen “lid”, “u” en “uw” om elke persoon aan te duiden die ons Platform gebruikt of gerelateerde evenementen bijwoont, inclusief elke organisatie of persoon die het Platform namens een organisatie gebruikt. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van informatie over leden en andere personen die we verzamelen wanneer u ons “Platform” gebruikt, dat wil zeggen elke website, applicatie of diensten die we aanbieden, of wanneer u met ons communiceert. Zie ‘Uw keuzes’ hieronder voor informatie over keuzes die u mogelijk heeft op grond van dit beleid. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de informatie die u mogelijk aan derden verstrekt, zoals leden en anderen met wie u informatie over uzelf deelt. Zie Sectie 4.5 voor meer informatie over de reikwijdte van ons privacybeleid.

Om dit privacybeleid begrijpelijker te maken, hebben we hieronder samenvattingen gegeven. Deze samenvattingen maken geen deel uit van het officiële beleid. Hoewel we samenvattingen hebben gegeven, is het belangrijk dat u de hele polis goed doorleest. Als u toegang wilt tot een bepaald gedeelte van dit privacybeleid, gebruikt u de onderstaande lijst om naar dat gedeelte te gaan.

 1. Verzameling van informatie
 2. Gebruik van informatie
 3. Delen van informatie
 4. Aanvullende details
 5. Jouw keuzes
 6. Gegevensrechten
 7. Privacyrechten in Nederland
 8. Neem contact op
 1. Verzameling van informatie

Samenvatting: We verzamelen informatie over u wanneer u:

 1. Account aanmaken;
 2. Gebruik van het Platform;
 3. Een uitdaging bijwonen;
 4. Onze website bezoeken; en
 5. Met ons communiceren.

We verzamelen ook informatie, zoals gebruiksstatistieken, met behulp van cookies, serverlogboeken en vergelijkbare technologieën.

Als u ervoor kiest om bepaalde functies te gebruiken, verzamelen we ook informatie via andere bronnen, zoals sociale-mediadiensten en geïmporteerde data.

1.1 Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld informatie die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, interesses of uitdagingen kiest, een formulier invult of met ons communiceert. De soorten informatie die we kunnen verzamelen, omvatten identificatiegegevens, zoals uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, postadres en telefoonnummer; betalings- en commerciële informatie, zoals betalingsmethodegegevens en aankopen, indien van toepassing; demografische informatie en alle andere persoonlijke informatie die u ervoor kiest te verstrekken, zoals foto’s, interesses en uitdagingen. Bepaalde informatie over uzelf is optioneel te verstrekken. Uw keuze van uitdagingen is ook optioneel, maar we zijn verplicht om deze informatie te verwerken om uw account te beheren en om aan te geven dat u zich heeft aangemeld bij een van de uitdagingen. Om te begrijpen hoe we de informatie die u verstrekt zullen gebruiken, om onze aanbevelingen te doen en andere inhoud voor u te personaliseren, zie Sectie 2.

Soms kan de informatie die u ons geeft – wanneer u zich aanmeld bij een uitdaging – informatie bevatten over uw overtuigingen, politieke opvattingen, gezondheidstoestand of uw seksuele identiteit. Deze en andere soorten gevoelige informatie krijgen speciale bescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Het plaatsen van persoonlijke of gevoelige informatie over anderen zonder hun toestemming is in strijd met onze competitie netwerk richtlijnen.

1.2 Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u het platform gebruikt

Wanneer u ons Platform gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over internet- en andere elektronische netwerkactiviteit over u en andere informatie, waaronder:

 1. Loggegevens: we verzamelen loggegevens over uw gebruik van het platform, inclusief het type browser dat u gebruikt; de tijd, duur en frequentie van uw toegang; Platformpagina’s bekeken; uw IP-adres; en de pagina die u bezocht voordat u ons Platform bezocht.
 2. Apparaatinformatie: we verzamelen informatie over de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot ons Platform, inclusief het hardwaremodel, het besturingssysteem en de versie, unieke apparaat-ID’s en mobiele netwerkinformatie.
 3. Geolocatie-informatie: we kunnen elke keer dat u ons platform gebruikt informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat op basis van uw toestemming voor het verzamelen van deze informatie, bijvoorbeeld wanneer u locatieservices inschakelt. Zie paragraaf 5.2 voor meer informatie. We kunnen ook informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, die soms kan worden gebruikt om uw locatie te schatten op basis van uw apparaatinstellingen.
 4. Informatie verzameld door cookies en andere trackingtechnologieën: wij en onze serviceproviders verzamelen informatie met behulp van verschillende technologieën, waaronder cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in het geheugen van uw apparaat worden opgeslagen en die ons helpen ons platform en uw ervaring te verbeteren en het gebruik van ons platform te volgen. U kunt meer te weten komen over de soorten cookies die wij en onze serviceproviders gebruiken door ons Cookiebeleid te lezen.
 5. Overige informatie: op basis van uw toestemming kunnen we andere informatie van uw apparaat verzamelen, zoals foto’s van uw filmrol of kalenderinformatie die u via het platform wilt beheren.

1.3 Informatie die we uit andere bronnen verzamelen

We kunnen informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals via bepaalde functies op het Platform dat u wilt gebruiken. We vertrouwen op deze derden om ofwel uw toestemming te hebben of ervoor te zorgen dat ze anderszins wettelijk toegestaan ​​of verplicht zijn om uw informatie aan ons vrij te geven. Voorbeelden zijn:

 1. Diensten voor sociale media. Als u zich registreert of inlogt op uw account via een sociale-mediaservice van derden, hebben we toegang tot sommige van uw externe accountgegevens van die service, inclusief identificatiegegevens, zoals uw naam en andere informatie in die account, en gebruikt voor doeleinden zoals het verbeteren van uw Just beat me!-aanbevelingen. We hebben mogelijk ook toegang tot accountgegevens van derden als u de Platformfunctie gebruikt om een ​​link te delen.
 2. Leden Inhoud. We kunnen informatie over u ontvangen wanneer u of een ander lid foto’s uploadt of andere inhoud op het Platform plaatst. Zie Sectie 6 voor meer informatie over de rechten op deze informatie die beschikbaar zijn voor individuen.
 3. Huidige of toekomstige bedrijfsfilialen. We kunnen informatie over u ontvangen van onze huidige of toekomstige moedermaatschappijen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.
 4. Informatie van andere externe bronnen. Om u meer op maat gemaakte aanbevelingen te kunnen doen, kunnen we informatie over u verkrijgen van openbare en commercieel beschikbare bronnen, zoals externe uitgevers, advertentienetwerken en serviceproviders.

We kunnen de informatie die we verzamelen analyseren en conclusies trekken.

 1. Gebruik van informatie

Samenvatting: We gebruiken informatie over u om:

 1. Just beat me! en ons platform te exploiteren, verbeteren, promoten en beschermen;
 2. Communiceren met jou; en
 3. Inhoud te personaliseren.

2.1 Ons platform bedienen

We kunnen de hierboven beschreven informatie over u gebruiken voor verschillende zakelijke doeleinden met betrekking tot het gebruik van ons Platform, waaronder:

 1. Ons Platform leveren, onderhouden en verbeteren, inclusief om transacties te verwerken, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen (bijvoorbeeld u opnemen in tests of pilots van nieuwe of herziene Platformfuncties, zoals berichten- of zoekfunctionaliteit of het gebruik van informatie over uw gebruik van de Platform om nieuwe of herziene berichten- of zoekfunctionaliteit te ontwikkelen) en de prestaties van ons Platform te beheren;
 2. Informatie over u weergeven, bijvoorbeeld uw lijst met interesses, die zichtbaar zal zijn op uw profiel;
 3. Het Platform personaliseren, bijvoorbeeld om inhoud voor te stellen waarin wij denken dat u mogelijk geïnteresseerd bent;
 4. U toestaan ​​om informatie over uw gebruik van het Platform te delen via een externe socialemediaservice en om u betere aanbevelingen te geven;
 5. Monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten in verband met ons Platform;
 6. Frauduleuze transacties, misbruik en andere illegale activiteiten detecteren, onderzoeken en voorkomen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van Just beat me! en anderen te beschermen; om naleving van ons beleid af te dwingen; en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en overheidsverzoeken; en
 7. Boekhoudkundige en administratieve taken uitvoeren en juridische claims afdwingen of beheren.

2.2 Met u communiceren

We kunnen informatie over u gebruiken voor verschillende zakelijke doeleinden die verband houden met de communicatie met u, waaronder:

 1. Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice bieden;
 2. Met u communiceren, in overeenstemming met uw accountinstellingen, over producten, diensten en evenementen die door ons en anderen worden aangeboden, om nieuws en informatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze voor u interessant zal zijn, om online enquêtes uit te voeren, om contact met u op te nemen over evenementen op ons Platform die in de buurt van uw locatie worden gehouden, en om anderszins met u te communiceren in overeenstemming met Sectie 2.3;
 3. U informeren over communicatie van andere leden, in overeenstemming met de communicatievoorkeuren die u aangeeft in uw account; en
 4. Stuur u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteuning, en administratieve berichten.

2.3 Reclame en ander gebruik

We kunnen informatie over u gebruiken voor verschillende andere zakelijke doeleinden, waaronder om:

 1. Inhoud, functies of sponsoring aanbieden die overeenkomen met ledenprofielen of interesses;
 2. Wedstrijden en andere promoties mogelijk maken;
 3. U marketingcommunicatie sturen, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving;
 4. Combineren van informatie die we verzamelen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid; en
 5. Andere doeleinden uitvoeren die aan u zijn beschreven op het moment dat we de informatie hebben verzameld.

2.4 Rechtsgrondslag voor verwerking

Als u zich in een rechtsgebied bevindt dat een specifieke rechtsgrondslag vereist voor het verwerken van persoonsgegevens, hangt onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven informatie af van het type informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

 1. We verwerken informatie over u om onze diensten te verlenen in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden, bijvoorbeeld om u in staat te stellen zich aan te melden voor uitdagingen of om uw profiel aan andere leden te tonen; om ons in staat te stellen u belangrijke service-updates te sturen; en om een ​​contract uit te voeren.
 2. We verwerken ook informatie over u wanneer het in ons legitieme belang is om dit te doen en niet wordt opgeheven door uw rechten (bijvoorbeeld in sommige gevallen voor direct marketing, fraudepreventie, netwerk- en informatiesysteembeveiliging, reageren op uw communicatie, de werking van netwerken en het verbeteren van ons Platform).
 3. Soms geeft u ons gevoelige informatie over u; het loutere feit dat u zich bij een bepaalde uitdaging aanmeldt, kan bijvoorbeeld duiden op informatie over uw gezondheid, religie, politieke opvattingen of seksuele identiteit. Aanmelden bij een dergelijke uitdaging of het plaatsen van informatie op het Platform over deze onderwerpen is geheel vrijwillig en is onze wettelijke basis voor het verwerken van gevoelige informatie; ofwel dat u deze zelf openbaar maakt of met uw uitdrukkelijke toestemming.
 4. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om informatie over u te verwerken, of kunnen we de informatie anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen. We kunnen bijvoorbeeld informatie verwerken als we van mening zijn dat dit vereist is door of in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of audits.
 5. Delen van informatie

Samenvatting: we delen geen informatie over u, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. We kunnen persoonlijke informatie over u vrijgeven, waaronder:

 1. aan leden of sociale-mediadiensten, afhankelijk van hoe u met het Platform omgaat. Informatie die openbaar is op ons platform is toegankelijk voor anderen, zowel op als buiten het Platform;
 2. aan onze externe dienstverleners die ons helpen ons platform te exploiteren of te verbeteren;
 3. aan autoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken en om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen;
 4. aan een gelieerde of opvolgende entiteit of anderszins als onderdeel van een zakelijke transactie;
 5. onder onze bedrijven en gelieerde bedrijven; en
 6. wanneer u ons opdracht geeft uw informatie te delen.

We kunnen ook informatie delen op een manier die u niet identificeert, zoals geanonimiseerde of geaggregeerde informatie. Dergelijke informatie is niet onderworpen aan dit privacybeleid.

3.1 Via ons platform

We delen een deel van de informatie die we verzamelen door deze op ons Platform weer te geven volgens uw ledenprofiel en accountinstellingen. Sommige informatie, zoals de gebruikersnaam, is altijd openbaar. We raden u aan de instellingen van de uitdaging te controleren en welke informatie beschikbaar zal zijn voordat u zich aanmeldt wordt van de uitdaging om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met de informatie die zichtbaar is voor anderen..

Informatie die openbaar is op ons Platform is zichtbaar voor anderen op en buiten het Platform.

3.2 Met onze serviceproviders

We kunnen serviceproviders gebruiken in verband met het bedienen en verbeteren van het Platform om te helpen bij bepaalde zakelijke doeleinden, zoals betalingsverwerking, e-mailverzending, het houden van enquêtes of prijsvragen, het hosten van gegevens, het beheren van onze advertenties en sommige aspecten van onze technische en klantenondersteuning. Deze serviceproviders, waaronder providers van gegevensanalyse, kunnen namens ons informatie over u openen, verwerken en opslaan voor de doeleinden die we autoriseren, met inachtneming van vertrouwelijkheidsverplichtingen.

3.3 De wet volgen en Just beat me! beschermen

We kunnen informatie over u openen, bewaren en bekendmaken aan overheidsinstanties en andere derden, inclusief de inhoud van berichten, als we van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of vereist is door, toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of audits. We kunnen ook informatie over u vrijgeven als we van mening zijn dat uw acties niet in overeenstemming zijn met onze Servicevoorwaarden of gerelateerde richtlijnen en beleid, of indien nodig om de rechten, eigendommen of veiligheid van Just beat me! of anderen te beschermen of fraude of misbruik van Just beat me! of anderen te voorkomen.

3.4 Sociaal delen en andere tools

Het Platform biedt mogelijk functies voor sociaal delen en andere geïntegreerde tools waarmee u acties die u op ons Platform uitvoert, kunt delen met diensten van derden en vice versa. Met dergelijke functies kunt u informatie delen met uw vrienden of het publiek, afhankelijk van de instellingen die u met de service hebt gekozen. Het gebruik van de informatie door de diensten van derden wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partijen, en wij hebben geen controle over het gebruik van de gedeelde gegevens door de derde partijen. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens in verband met functies voor sociaal delen, raadpleegt u het privacybeleid van de services die deze functies bieden.

3.5 Delen bij fusie, verkoop of andere activaoverdrachten

Als Just beat me! betrokken is bij een fusie, overname, financiering, reorganisatie, faillissement of verkoop van onze activa, kan informatie over u worden gedeeld, verkocht of overgedragen als onderdeel van die transactie. We kunnen ook informatie over u delen met huidige of toekomstige moedermaatschappijen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

3.6 Andere situaties

We kunnen informatie over u de-identificeren of samenvoegen en deze vrijelijk delen, zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd. Dergelijke informatie is niet onderworpen aan dit privacybeleid.

We kunnen ook informatie over u delen met uw toestemming of op uw aanwijzing of waar we wettelijk gerechtigd toe zijn om dit te doen. Uw informatie kan bijvoorbeeld worden gedeeld met evenementsponsors wanneer u zich aanmeldt voor een evenement en dat beschreven is bij het aanmelden. Uw informatie wordt ook beschikbaar gesteld aan andere spelers en de organisator(en) van uitdagingen en evenementen wanneer u zich daarvoor aanmeldt of aan een evenement deelneemt.

 1. Aanvullende details

Samenvatting:

 1. We kunnen anderen toestaan ​​om technologieën te gebruiken die informatie over u verzamelen om analytische diensten te leveren en advertenties voor Just beat me! weer te geven. Mogelijk kunt u het verzamelen of gebruiken van deze informatie uitschakelen.
 2. Just beat me! is gevestigd in en wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving en we zullen informatie verwerken, overdragen en opslaan in en naar Nederland.
 3. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We kunnen niet garanderen dat deze controles absolute veiligheid bieden.
 4. Dit privacybeleid wordt periodiek bijgewerkt en is niet van toepassing op derden.

4.1 Analyse- en advertentiediensten geleverd door anderen

Wij en anderen kunnen cookies, webbakens, apparaat-ID’s en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van het Platform en andere websites en online diensten. Zie ons Cookiebeleid voor details over deze technologieën en de informatie die ze verzamelen, gebruiken of delen, inclusief hoe u deze diensten kunt beheren of uitschakelen.

4.2 Overdracht van informatie naar de VS en andere landen

Just beat me! is gevestigd in Nederland. Informatie over u wordt overgedragen naar en verwerkt in Nederland en andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen hebben mogelijk wetten op het gebied van gegevensbescherming die verschillen van de wetten van uw land en in sommige gevallen niet zo beschermend zijn. We hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen, zoals standaard contractuele clausules, om te eisen dat uw informatie beschermd blijft in overeenstemming met dit privacybeleid.

4.3 Beveiliging

We passen technische en organisatorische maatregelen toe die zijn ontworpen om uw informatie die onder onze controle staat en die we namens u verwerken, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging of verwijdering, zowel tijdens verzending als nadat we deze hebben ontvangen. Zo slaan we alle informatie die u aan ons verstrekt op servers op waarop beveiligingscontroles worden gebruikt. We trainen werknemers met betrekking tot ons beleid en onze procedures voor gegevensprivacy, en autoriseren werknemers om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie zoals vereist voor hun functie. We gebruiken firewalls die zijn ontworpen om te beschermen tegen indringers en om te testen op netwerkkwetsbaarheden. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is echter volledig veilig.

Als u een wachtwoord heeft waarmee u onze diensten kunt gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het complex, veilig en vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Als u uw wachtwoord wilt bijwerken of wijzigen, kunt u de optie “Wachtwoord vergeten?” link op de inlogpagina. U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

4.4 Gegevensbehoud

We kunnen uw account tijdelijk deactiveren als u zes maanden of langer niet bent ingelogd. U kunt contact met ons opnemen als u uw account opnieuw wilt activeren.

We bewaren bepaalde informatie die we van u verzamelen terwijl u het Platform bezoekt of er lid van bent, en in bepaalde gevallen waarin u uw account hebt verwijderd, voor de volgende zakelijke doeleinden:

 1. U kunt dus gebruik maken van ons Platform;
 2. Om ervoor te zorgen dat we niet met u communiceren als u ons heeft gevraagd dit niet te doen;
 3. Om u te voorzien van een terugbetaling, indien recht;
 4. Om nauwkeurige boekhoudkundige informatie te verstrekken aan andere leden over de groepen die zij organiseren of beheren, en bijbehorende aanmeldingen;
 5. Om het verkeer naar ons Platform beter te begrijpen, zodat we alle leden de best mogelijke ervaring kunnen bieden;
 6. Om misbruik van ons Platform, illegale activiteiten en schendingen van onze Servicevoorwaarden op te sporen en te voorkomen; en
 7. Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of stappen ondernemen om deze te de-identificeren of te anonimiseren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4.5 Beleidsbereik

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die u hebt verstrekt of toegankelijk hebt gemaakt voor derden, zoals andere leden, inclusief organisatoren van een uitdaging en netwerkbeheerders, en anderen met wie u informatie over uzelf deelt. Ons Platform kan u doorverwijzen naar een dienst van een derde partij, zoals sociale-mediadiensten, of een deel van ons Platform kan worden beheerd door een derde partij (meestal door het gebruik van een frame of pop-upvenster dat los staat van andere inhoud op onze Platform). Openbaarmaking van informatie aan deze derden is onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van derden, zelfs niet als we vanaf ons Platform naar die diensten linken of als we informatie delen met deze derden.

Leden, inclusief de organisatoren van uitdagingen en netwerkbeheerders, zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het naleven van alle vereisten van de toepasselijke privacywetgeving in verband met de informatie die ze verkrijgen en verwerken voor het beheren van hun contacten, het organiseren van en communiceren met groepen, of het beheren van netwerken.

4.6 Herzieningen van dit beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de meest recente versie te publiceren en de datum bovenaan deze pagina te herzien. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit beleid, zullen we u een aanvullende kennisgeving sturen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een prominente kennisgeving op ons platform weer te geven.

 1. Uw keuzes

Samenvatting:

 1. U kunt informatie over u bekijken en wijzigen of uw account deactiveren in uw accountinstellingen, maar we kunnen bepaalde informatie bewaren.
 2. Raadpleeg de instellingen van uw apparaat voor informatie over hoe u locatiegebaseerde functies op elk gewenst moment kunt deactiveren.
 3. U hebt het recht om u af te melden voor het ontvangen van promotionele berichten van Just beat me!, maar u kunt nog steeds andere niet-promotionele berichten ontvangen.

5.1 Uw keuzes: accountgegevens

U kunt uw accountgegevens bijwerken of corrigeren door uw accountinstellingen te bewerken of door een verzoek te sturen naar contact@Justbeatme.com zoals beschreven in sectie 6 en sectie 7. U kunt uw account deactiveren door uw accountinstellingen te bewerken. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw informatie zoals beschreven in sectie 6 en sectie 7.

5.2 Uw keuzes: locatie-informatie

Wanneer u het Platform voor het eerst gebruikt, verzamelen we, afhankelijk van uw apparaatinstellingen, informatie over uw locatie, die we gebruiken om betere aanbevelingen te doen voor uitdagingen en evenementen in uw regio en om ons Platform te verbeteren. Als u niet wilt dat wij informatie over uw locatie verzamelen, kunt u dit voorkomen door de volgende stappen te ondernemen:

 1. Als u een mobiele app gebruikt, door de instellingen op uw apparaat te wijzigen.
 2. Als u onze website gebruikt, wordt uw locatie-informatie bij benadering verkregen via een cookie. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u ons gebruik van cookies kunt beheren.

Houd er rekening mee dat ons Platform of de functies ervan mogelijk niet meer correct werken als u uw instellingen wijzigt.

De instellingen van uw mobiele apparaat kunnen u ook de mogelijkheid bieden om ons toe te staan ​​uw geolocatie continu te bekijken, alleen wanneer u de app gebruikt, of nooit. Door ons in staat te stellen uw geolocatie te bekijken wanneer u de app niet gebruikt, kunnen we u regelmatig aanbevelingen doen. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor aanvullende informatie over het aanpassen van locatieservices.

5.3 Uw keuzes: cookies

We kunnen cookies, webbakens, apparaat-ID’s en andere technologieën gebruiken en anderen toestaan ​​deze te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van het Platform en andere websites en online diensten. Zie ons Cookiebeleid voor details over deze technologieën en de informatie die ze verzamelen, gebruiken of delen, inclusief hoe u deze diensten kunt beheren of uitschakelen.

5.4 Uw keuzes: promotionele communicatie

Je kunt sommige berichten die je ontvangt van Just beat me! beheren door de afmeldlink te selecteren in het bericht dat je ontvangen hebt, of op de website. Als u zich afmeldt, kunnen we u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, uw aanmeldingen en uitdagingen of over onze lopende zakelijke relaties. Raadpleeg daarnaast het privacybeleid van organisatoren voor informatie over hoe u promotionele berichten van hen buiten het Platform kunt beheren of zich daarvoor kunt afmelden.

 1. Gegevensrechten

Samenvatting:

 1. U hebt mogelijk het recht om gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, inclusief om te verzoeken dat Just beat me! uw informatie verwijdert, wijzigt of u toegang geeft tot uw informatie.
 2. U hebt het recht om u af te melden voor het ontvangen van promotionele berichten van Just beat me!, maar u kunt nog steeds andere berichten ontvangen.
 3. U kunt een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit over het gebruik van uw informatie.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt met uw verzoek contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@justbeatme.com. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw account en persoonlijke gegevens door naar ‘Mijn profiel’ te gaan en daar uw account te verwijderen.

Rechten die u mogelijk heeft, afhankelijk van het rechtsgebied waarin u woont, kunnen zijn:

 1. Uw gegevens inzien, corrigeren, bijwerken of verwijderen.
 2. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw informatie, ons vragen om de verwerking van uw informatie te beperken of de overdraagbaarheid van uw informatie vragen.
 3. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie die we u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door de link “afmelden” te selecteren in de marketing-e-mails die we u sturen.
 4. Uw toestemming op elk moment intrekken als we uw informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch op de verwerking van uw informatie die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 5. Klagen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Houd er rekening mee dat Just beat me! een beheerder van uw gegevens is. Andere leden, zoals organisatoren, kunnen ook optreden als beheerders van uw informatie. U dient contact op te nemen met deze leden als u vragen heeft over hoe zij informatie gebruiken die u aan hen hebt verstrekt.

 1. Privacyrechten in Nederland

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag in het kader van privacy. De belangrijkste is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de wet staat onder andere wat uw rechten zijn met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om in te zien welke informatie over u bij verschillende organisaties aanwezig is.

 1. Neem contact met ons op

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is Just beat me! de beheerder van uw gegevens.

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid of over hoe wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met contact@justbeatme.com.